Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Mỹ Tú - Sóc Trăng

   Năm học 2019-2020 trường Mẫu giáo Hưng Phú thực hiện với tổng số 12 lớp, trong đó 06 lớp lá (4 lá đơn và 2 lá ghép 4 ,5 tuổi) và 4 lớp chồi đơn, 1 lớp mầm đơn và 1 lớp nhà trẻ với tổng số cháu là   274 cháu

   Điểm chính: 6 lớp (1 lớp nhà trẻ, 1 lớp Mầm, 2 lớp chồi, 2 lớp lá)

   Điểm lẻ: 6 lớp: (2 lớp chồi, 2 lớp lá đơn và 2 lớp lá ghép)

   Nhà trường chỉ đạo 100% nhóm lớp thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới. Trong năm học nhà trường tiếp tục thực hiện tốt các chuyên đề đã triển khai như:

1/Chuyên đề: Giáo dục lễ giáo-kỹ năng sống cho trẻ

2/Chuyên đề :giáo dục kỹ năng phòng tránh những nguy cơ không an toàn phòng chống tai nạn thương tích trong trường mẫu giáo

3/Chuyên đề: “Phòng chống thảm hoạ thiên tai trong trường mầm non”,

          4/Chuyên đề: “Giáo dục về tài nguyên môi trường biển hải đảo cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi”

5/Chuyên đề: “Giáo dục bảo vệ môi trường- biến đổi khí hậu”

6/Chuyên đề: “Giáo dục sử dụng tiết kiệm năng lượng hiệu quả trong trường mầm non”;

7/Chuyên đề: Giáo dục an toàn giao thông

8/Chuyên đề: Lồng ghép nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho trẻ mầm non

9/ Chuyên đề: Phát triển vận động cho trẻ mầm non

10/Chuyên đề :”vệ sinh, nước sạch, và giáo dục vệ sinh cho trẻ”.

11/Chuyên đề: khám phá khoa học qua các thí nghiệm

12/Chuyên đề: lấy trẻ làm trung tâm

13/Chuyên đề: lồng ghép giới trong GDMN và triển khai thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong trường Mầm Non.

Ngày ban hành:
18/12/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ hướng dẫn số 570/PGDĐT-GDMN ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Phóng Giáo dục huyện Mỹ Tú về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2019-2020;    

    Căn cứ kế hoạch số   01  / KH-MGHP ngày  05 tháng  09 năm 2019 của Trường Mẫu Giáo Hưng Phú về việc xây dựng kế họach năm học 2019-20120.

         Nay tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch chuyên môn năm 2019-20120 với những nhiệm vụ trọng tâm

Ngày ban hành:
18/12/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

 KẾ HOẠCH

Phát triển trường Mẫu giáo Hưng Phú

Giai đoạn 2016 - 2020

Ngày ban hành:
18/12/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG MG

Ngày ban hành:
20/12/2017
Ngày hiệu lực:
20/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/12/2017
Ngày hiệu lực:
20/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực