THỰC ĐƠN TUẦN 03 - THÁNG 12/2019

Từngày: 16/12/2019 - 20/12/2019

 

Thứ

Ăntrưa

                        Ănphụ (Xế)

Ănchiều

Nhàtrẻ+ Mẫugiáo

Mẫugiáo

Nhàtrẻ

Nhàtrẻ

 

 

Thứ 2

16/12/2019

 

Cơmtrắng

Canh: Mướp, raudềnnấutép

Mặn: Thịtgàkhotrứngcút, đậuhũ

 

 

Súp Nui thịtcàrốt, khoaitây, củsắn, bắptrái….

Trángmiệng: Quýt

Sữachua

 

Súp Nui thịtcàrốt, khoaitây, củsắn, bắptrái….

Trángmiệng: Quýt

 

 

 

Thứ 3

17/12/2019

               

Cơmtrắng

Canh: Súpgàkhoaitây, càrốt, củdền

Mặn: Cálóckhođậuve

Chè đâu xanh

Tráng miệng: Sữa chua

 

Bánh Hura

Chè đâu xanh

Tráng miệng: Sữa chua

 

Thứ 4

18/12/2019

 

Cơmtrắng

Canh: Cảithìanấutép

Mặn: Trứng hấp ngũ sắc

 

Cháo cá lóc, Trứng cút Tráng miệng: Cam soàn

Nho

Cháo cá lóc, Trứng cút Tráng miệng: Cam soàn

Thứ 5

19/12/2019

 

Cơmtrắng

Canh: Cátrênấuraungót

Mặn: Thịtheokhođậuhũ

Súp Hủ tíu mì

càrốt, khoaitây….

Tráng miệng: Uống sâm

 

Sữachua

 

 

Súp Hủ tíu mì

càrốt, khoaitây….

Tráng miệng: Uống sâm

 

Thứ 6

20/12/2019

 

Cơmmặn: Cơmdươngchâu

Canh: Súpgàkhoaitây, càrốt, củdền

 

Bí đỏ hấp

 Tráng miệng: Uống sữa

 

Bánhđậuxanh

 

 

Bí đỏ hấp

 Tráng miệng: Uống sữa