Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên trường là 30 trong đó biên chế là 27 đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn và 03 nhân viên hợp đồng 68

          * Kết quả đánh giá Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp đã ban hành:

          + Tổng số Ban giám hiệu 03: Xếp loại Khá: 03

          + Tổng số GV 22:  Xếp loại Khá: 13 GV; Đạt: 09 GV;

                    * Kết quả đánh giá công chức cuối năm

          Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên 30: xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 09 CB-GV-CNV, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ: 20 CB-GV-CNV, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ: 01GV.

          - Trường có 01 GV đang học đại học tại chức

          - Có 11 CB-GV đạt trình độ đại học

          - Có  09 CB-GV đạt trình độ cao đẳng .

          - Có  05 GV đạt trình độ trung cấp.

- Thường xuyên quan tâm công tác xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trong đội ngũ CBGVNV của đơn vị. Triển khai mạnh mẽ, sâu rộng trong việc thực hiện các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước. Phân công trách nhiệm cụ thể, kiểm tra đôn đốc, công tác khen thưởng để nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ. Đẩy mạnh việc vận động CBGVNV nhà trường nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp. Thực hiện tốt cuộc vận động “ Dân chủ, kỹ cương, tình thương, trách nhiệm”. Tiếp tục triển khai mạnh mẽ việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “ Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo đối với sự nghiệp trồng người.

- Rà soát bổ sung quy hoạch đội ngũ CBQL trường học cho ngành giáo dục.

- Làm tốt công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức theo quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ, công tác tuyển dụng nhân viên hợp đồng, công tác đánh giá, đề bạt, luân chuyển cán bộ đảm bảo quy trình, quy định và khách quan và dân chủ.

- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trong nhà trường, dự giờ, đánh giá đúng tình hình chăm sóc, giáo dục trẻ của giáo viên. Chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện lệch lạc trong nhận thức, sai phạm trong chuyên môn, thiếu kỹ cương trong thực hiện nhiệm vụ, thiếu tình thương và trách nhiệm trong mối quan hệ với đồng nghiệp cũng như với các cháu để có biện pháp giáo dục phù hợp, hạn chế tối đa các biểu hiện tiêu cực nhằm đạt được chất lượng thật.

- Thực hiện có chiều sâu, thực chất và hiệu quả công tác đánh giá CBQL, giáo viên theo chuẩn của Bộ GD&ĐT quy định, kết hợp tốt công tác kiểm tra lập hồ sơ chuyên môn của giáo viên.

- Tăng cường công tác kiểm tra, dự giờ thăm lớp. Đội ngũ CBGVNV luôn học tập, trao đổi rút kinh nghiệm lẫn nhau nhằm thực hiện tốt chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ.

- Sắp xếp thời gian hợp lý giữa học tập và công tác để hoàn thành nhiệm vụ. Bố trí giáo viên được đi tham gia các lớp tập huấn do phòng GD-ĐT tổ chức. Tăng cường tổ chức các tiết dạy mẫu, thao giảng tại cơ sở để bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ.

- Tích cực tham gia Hội thi GV dạy giỏi các cấp, tổ chức các cuộc thi viết sáng kiến kinh nghiệm, sử dụng đồ dùng thiết bị, thi làm đồ dùng, đồ chơi dạy và học các cấp có chất lượng. Tạo điều kiện  cho đội ngũ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm của những đơn vị điển hình trong và ngoài tỉnh.