Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Mỹ Tú - Sóc Trăng
 • Huỳnh Thị Bé Năm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân giáo dục mầm non
  • Điện thoại:
   0774849207
  • Email:
   benam1975@gmail.com
 • Nguyễn Trần Ngọc Vân Đình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Văn Thư
  • Điện thoại:
   01674710765
  • Email:
   nguyentranngocvandinh
 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn